Deneyimli İç Mimar Kadir Biçer

Deneyimli İç Mimar ve Mekan Tasarım Gücü Hakkında

Deneyimli iç mimar mekan, zaman, insan ve yaşam dörtlemesi üzerindeki ahenk ve uygunluğu en iyi performansta ele alan ve  tasarımlayan kişidir.

Yaşam alanları, mekanlar ve mekanların özel tasarım bakış açılarıyla ve yaratıcı bir konseptle farklılaştırılması iç mimarinin çalışma alanına girer. Tasarım değeri üretmek iç mimarın en önemli işidir.

Tasarım sözcüğü dilimize Latince kökenli İngilizce ve Fransızca’daki “design” kelimesinden gelmektedir.

Tanımı ise; nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmayan, algı ve kavramı bağlama aracıdır. Kısaca tanımlayacak olursak; ürün veya markanın özelliklerine dikkati çekme sanatı olduğu için “algı yönetimi” de diyebiliriz.

DENEYİMLİ İÇMİMAR KİMDİR?

Her iç mimar evrensel tasarım ilkelerine bağlı kalarak tasarımlarında kendi tarzını ve kendi “mekan çözümleme anlayışını” ortaya koyar.

İç mimar, İç mimari için çözüm istenen yaşam alanlarını düzenler. Yaşam alanlarına form ve biçim verir. Ve en geneliyle tasarımın ve hayal gücünün üzerinden mekana istenen anlamları yükler.

Mekanı insan ruhuna “uygun” hale getirir.

Yaşam alanlarımızı oluşturan mekanlar aslında o mekan içinde yaşayacak ve kendi anlamını bulacak ruhumuz için de son derece önemlidir. Çünkü insan ruhu bulunduğu yer itibarıyla içinde bulunduğu mekanla “duygusal alışveriş” kurar. Bu alışveriş insanın mekandan aldığı hazzın kalitesini ya da kalitesizliğini belirler.

BAŞARILI MEKAN TASARIMI NASIL YAPILIR?

Mekandan alınan algı ve izlenim “ruh sıkılması” kavramını dilimize kazandırmıştır. Onun için atasözlerimizde de yer alacan şekliyle “Tebdili mekanda ferahlık vardır.” Sözü ruhu sıkan mekandan bir an önce uzaklaşılması gereğini bizlere telkin eder. İşte tam da bu özel düşünce alanlarında var olan problemlere iç mimar tasarımın ve hayal gücünün zenginliği ile harika anlamlar üretir.

Dilin çok yaygın kullanımı ile insanın mekandan aldığı duygu rengi kişinin o anki “modunu” birebir etkiler.

Mekan içinde yer alan

 • Mobilyalar,
 • aydınlatma armatürleri,
 • dekoratif objeler,
 • sanat eserleri,
 • tekstil ürünleri ve hatta
 • mekanı süsleyen çiçeklerin seçimi

ve bu mekan güzelleyen detayların mekan içindeki yerleşimi bile mekanla kurulan bütünsel bir dilin parçalarını oluşturur.

Bu oluşumu en iyi anlayan, en iyi çözen, en iyi anlamlandıran ve tabii ki mekanla en iyi konuşan kişi hiç şüphesiz bir “deneyimli bir iç mimardır”.

Sadece bir iç mimar gözü bir mekana değer katmada mekanı etkileyen çoklu yapıları aynı anda ve birbirlerini etkileyen dinamik ve bütüncül bir yapıda tasarlayabilir.

İDEAL MEKAN ÇÖZÜMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Bu ister bir modern ev, ister estetik özellikleri yoğun bir villa tasarımı olsun ister çok fonksiyonlu ticari bir yapı olsun (mağaza, cafe, restourant) iç mimari bakış açısında müşteri iş talebine göre çok zengin mekan çözümleri üretimi anlamına gelir.

 • Duvarlardaki doku,
 • Camların fonksiyonu
 • Yerler için seçilen malzeme
 • İyi yerleştirilmiş aksesuarlar
 • Mekanın ortak kullanım alanlarının en optimum çözümü
 • Mekan içindeki rahat hareket imkanları
 • Mekanı kullanım kolaylığı
 • Seçilen malzemelerin hem ekonomik hem fonksiyonel olma hali
 • Mekanları tasarım diliyle farklılaştırılması derinlik ve denge katılması
 • Işıklandırma-aydınlatma

Tüm bu tasarımı etkileyen faktörlerin hepsi tek tek ve çoğu zamanda birlikte tasarımı yapılan mekanlara ruh ve kişilik katmak için “iç mimarın” düşünce yapısı içinde çözümlenmek üzere yer alırlar.

İç mimar; ev, büro, sinema, mağaza, cafe, restaurant gibi mekanları ve mekan çevresini müşterinin istek ve beklentilerini de gözeterek, müşterinin ekonomik olanaklarını da dikkate alarak sanatsal ve en modern çözüm araçlarıyla kendine özgü bir tarzda düzenleyen ve dizayn eden kişidir.

Deneyimli bir iç mimar, öncelikle mekan okuması yapar. Çözümünü yapacağı mekanın şekil ve uzay ilişkilerini görür, kullanacağı renkleri hayalen göz önüne getirir. Mekanın şimdiki ve gelecekteki durumunu zihninde canlandırır. Mekanda nasıl bir yaratıcı süreç kullanacağını hesaplar. Görsel sanatlarla ilgili son gelişmeleri araştırır ve mekana uygulanabilecek olanları seçer. Eleştiriye ve yeniliklere açık kişilik özelliklerine sahiptir.

Bir işi baştan sona planlayıp uygulayabilme yeteneğiyle birlikte başkalarını etkileyebilme gücüne de sahiptir. Tasarımın krokisini çizer, kullanılacak malzemenin ve satın alınacak eşyaların ve ara malzemenin kalitesine göre fiyatını ve işçilik ücretini hesaplar, dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların satın alınmasında müşteriye yardımcı olur, seçilecek malzemelerin konseptüel bütünlüğüne dikkat eder.

Deneyimli içmimar mekanın detay çözümlerini konseptüel usta bir bütünlük içinde görüp, düşünüp, planlayıp, organize eden ve sonuçta uygulamasını da yaparak müşteri memnuniyetini tüm zamanlarda gözeten kişidir.

Armeda İç Mimarlık tasarım mottosu bu konuda nettir: “Yaşam alanlarını güzellemek bizim işimiz.”

Aydın Yıldız / Marka Danışmanı